Požární revize

Požární revize servis

Požární revize - Požární servis Karel Hábl, s.r.o.

- Revize, prodej, opravy a plnění ručních a pojízdných hasicích přístrojů
- Revize, prodej, opravy, instalace hydrantových systémů
- Revize, prodej, opravy, instalace podzemních a nadzemních hydrantů
- Revize, prodej, montáže požárních uzávěrů
- Revize, prodej kouřových čidel a detektorů plynů
- Revize, opravy požárních klapek
- Revize, opravy, aplikace požárních ucpávek
- Revize nouzového osvětlení
- Revize, opravy zařízení pro odvětrání usměrňování pohybu kouře
- Revize, opravy čerpacích stanic pro zvyšování tlaku požární vody
- Prodej značení požární ochrany
- Zpracování dokumentace požární ochrany, preventivní požární kontroly objektu,  stanovení množství a druhu požárního zařízení
- Příprava objektů na kolaudaci nebo rekolaudaci včetně povinné dokumentace
- Vypracování revizních zpráv, dokladů o kontrole a zápisů z kontroly
- Zajistíme zpracování požárně bezpečnostního řešení, dokumentace BOZP a veškeré povinné Revize ( plyn, elektro, hromosvody atd.)


+420 608 263 551

Požární servis Karel Hábl, s.r.o. Revize, prodej, opravy a plnění ručních a pojízdných hasicích přístrojů, zpracování dokumentace.