Reference

Firemní Reference

V současné době zajišťuje firma požární servis pro několik stovek zákazníků jak v soukromém, tak státním sektoru.
Zejména úřady, školy, zdravotnické zařízení, výrobní a skladovací objekty, hotely, restaurace, hrady, zámky, rekreační a sportovní zařízení, objekty bydlení a ubytování, bytová družstva, společenství vlastníků, rodinné domy atd.

- Finanční úřady a krajské ředitelství
- Krajské hygienické stanice
- Zdravotní ústavy
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- Ministerstvo zemědělství
- Česká správa sociálního zabezpečení
- Národní památkový ústav
- Povodí Labe
- TJ Chemička
- Český hydrometeorologický ústav
- Česká inspekce životního prostředí
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
- Severočeská knihovna

Pole působnosti naší firmy je ústecký kraj.


+420 608 263 551

Požární servis Karel Hábl, s.r.o. Revize, prodej, opravy a plnění ručních a pojízdných hasicích přístrojů, zpracování dokumentace.